Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Klachtenregeling

HTB Administraties B.V. hecht veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten. Kwaliteit staat voorop in ons dagelijks werk. We besteden daarom veel aandacht aan deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. Via onze samenwerking met SABbest accountants en adviseurs zijn we aangesloten bij de NBA en het Register van Belastingadviseurs. Zij bewaken en bevorderen als beroepsverenigingen de kwaliteit en erecodes van onze bedrijfstak.

Dit neemt niet weg dat ook bij ons fouten gemaakt kunnen worden of dat misverstanden in de communicatie kunnen ontstaan. Mocht u klachten hebben of ontevreden zijn, meld dit dan zo spoedig mogelijk aan uw contactpersoon. Al onze medewerkers nemen opmerkingen en klachten serieus en zoeken zo snel mogelijk naar een oplossing.

Wanneer een klant niet met de betrokken medewerker tot een oplossing kan komen, dan kan hij/zij contact opnemen met directeur Hans van den Hoogenhoff via 06-4714078 ofhans@htb-online.nl. Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is er een formele klachtenprocedure beschikbaar. U kunt de regeling en een klachtenformulier opvragen bij het secretariaat. Uitgangspunt is formele klachten zo mogelijk binnen drie weken af te handelen. Zo nodig winnen wij extern en onafhankelijk advies in.

Ons streven is echter klachten zo snel mogelijk en in onderling overleg weg te nemen en herhaling te voorkomen. In die zin zien wij een klacht ook als een mogelijkheid onze organisatie verder te verbeteren.

Bel mij terug